Vật lý lớp 12

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Sóng cơ, Giao thoa sóng, sóng dừng, sóng âm là 4 bài cần học. Các bài tập có liên quan chặt chẽ với nhau. Hiện tượng giao thoa sóng là bài toán chủ đạo trong chương này. Hiểu được các đại lượng vật lý của âm liên quan đến các đại lượng sinh lý của âm như thế nào.
Xem thêm

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018