Vật lý lớp 10

Chương 1: Động học chất điểm

Những khái niệm cơ bản của động học chất điểm như: thế nào là chuyển động cơ, các dạng chuyển động được mô tả như thế nào, phương trình cũng như đồ thị giữa các đại lượng vận tốc, thời gian, quãng đường, gia tốc...
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016